भाजपा, कसले गोंय सरकार! (Konkani version)

भाजपा, कसले गोंय सरकार!
ना खय राजा , मंत्री पांगळे , ठप्प सगलो कारभार !
भाजपा, कसले गोंय सरकार!

खाण अवलंबितांक मरण दोनदा, कॅसीनो पुण बरे धावता
मोपा खातीर झाडा मारता, कचरो जाला सग्गयार!
भाजपा, कसले गोंय सरकार!

चोरांनी घेतल्यो गाड़ियों बंगले, गोयकारांक दिले फक्त भोपके
भुंर्ग्याक मेलना नोकर्यो धंदे, PDAचो हांहांकार!
भाजपा,कसले गोंय सरकार!

विज दरवाडीन लोक सोपल्या, म्हाद‌ईक हे सुकोंक उटल्या
गोयकारपणाच्या सरकाराचो ना गोंयकाराक आधार!
भाजपा, कसले गोंय सरकार!

-अमेय मार्दोळकर

No comments: